PROGRAMARE RESTANŢE, SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SĂPTĂMÂNILE 7 - 8 (29 martie - 9 aprilie 2021)
 
 
!!! Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu profesorul examinator, pe email, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită de acesta pentru restanţe (mai ales ţinând cont de faptul că reexaminările se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams).
 

 
PROGRAMARE RESTANŢE, SEMESTRUL 1, AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SĂPTĂMÂNILE 7 - 8 (9 - 20 NOIEMBRIE 2020)
 
 
!!! Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu profesorul examinator, pe email, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită de acesta pentru restanţe (mai ales ţinând cont de faptul că reexaminările se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams).
 
♦ Taxa de restanţe poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:
• Cont IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
• Cod fiscal: 3127522;
• Beneficiar: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați;
• La explicația plății se vor menționa:
- numele și prenumele studentului;
- CNP;
- facultatea;
- restanţă la …………………… (disciplina)
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE
 
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI SOCIOLOGIE
 
!!! În cazul anilor terminali, restanţele din septembrie se susţin doar cu solicitare către decan şi prezentarea dovezii pentru achitarea taxei de reexaminare!!!
* Vă rugăm, contactaţi cadrul didactic examinator cu cel puţin 3 zile înainte de susţinerea restanţei!