Ref: Program “EURO 200” privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
pentru elevi şi studenţi cu venituri mici in anul 2021
 
Vă comunicăm că începând cu data prezentei, începe derularea programului “EURO 200” pentru anul 2020, conform calendarului anexat.
Documentaţia necesară:
- Legea nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1294 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de acodrare a ajutorului financiar este 4 mai 2021.
Dosarele, însoţite de documentele prevăzute în legislaţie, vor fi înaintate la Biroul secretariat rectorat pe data de 4 mai 2021.

Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind acordarea burselor de performanţă, de merit şi a celor sociale în semestrul II al anului universitar 2020 - 2021!
 

Vă rugăm, vizitaţi pagina tematică licenţă pentru examenul de finalizare a studiilor în sesiunile vară şi toamnă 2021, sesiunea de iarnă 2022!

 
 

Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind întocmirea dosarelor pentru bursele sociale şi cele de performanţă!

 


Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina orar - licenţă pentru ultimele modificări, operate pe 6 octombrie 2020.

 


Ghid de utilizare a resurselor informatice oferite studenţilor de către Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 


 
              ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III CARE URMEAZĂ MODULUL DIDACTIC
Marţi, 29 SEPTEMBRIE, se va efectua instructajul cu privire la desfăşurarea PRACTICII PEDAGOGICE pe semestrul I, anul universitar 2020-2021. Totodată studenţii vor fi repartizaţi la şcolile unde vor desfăşura această practică.
Pentru instructaj studenţii se vor prezenta în sala AS 004 după următorul program:
- ora 9 Anul III ISTORIE
- ora 10,30 Anul III FILOSOFIE, TOAS şi RESURSE UMANE.
Coordonatori practică:
Prof. dr. Ivan Ivlampie
Conf. dr. Mihai Androne
 

 
 

 
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A STUDENŢILOR DIN ANII II ŞI III LICENŢĂ, ANUL II MASTER
Sala: AS004
Program: 25, 26, 27.09.2020: 9.00 - 13.00; 28, 29, 30.09.2020 Şi 01.10.2020: 9.00 - 16.00
Acte necesare: CI/BI, carnet DE student, legitimaţia transport