Știri și evenimente

Deschiderea anului universitar 2021-2022

ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

Deschiderea anului universitar 2021 - 2022 se va realiza pe 4 octombrie, ora 11.00, în sala AS 011, doar cu prezenţa studenţilor din anul I.
• Conform deciziei Consiliului Facultăţii din 28.09.2021, activităţile didactice din semestrul I se vor desfăşura astfel:
⇒ pentru ciclul I, studii de licenţă, activităţile didactice se vor desfăşura online pe platforma Microsoft Teams, cu excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa fizică.
⇒ pentru ciclul II, studii de masterat, activităţile didactice se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams.
• În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Consiliul Facultăţii va reevalua modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice.

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
sala AS004, 30.09 – 08.10.2021
Program înscrieri: 30.09 – 01.10.2021, 9.00 – 15.30; 02.10 – 03.10.2021, 9.00 – 15.00; 04.10 – 07.10.2021, 9.00 – 15.00; 08.10.2021, 9.00 – 15.00.
Acte necesare pentru înscriere: copie CI/BI, carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II şi III licenţă şi master), diploma de licenţă în original şi suplimentul la diplomă în original (anul II master).
Acte necesare pentru achitarea taxelor: CI/BI, contract de studii sau act adiţional înregistrat la secretariatul facultăţii, bon eliberat de secretariatul facultăţii cu valoarea taxei.
Studenţii admişi la buget (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Studenţii cu taxă vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 30.09 – 15.10.2021.
Cei care au achitat deja o parte a taxei în luna august, vor achita diferenţa până la 50% din taxa de şcolarizare în aceeaşi perioadă.
Puncte de încasare a taxelor (numerar şi POS): corpul D, str. Domnească nr. 111 (30.09 – 08.10.2021, 9.00-15.00) şi corpul U, str. Domnească nr. 47, sala U13 (30.09 – 15.10.2021, 9.00-15.00).
Coordonate pentru achitarea taxei on-line: cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi, cod fiscal 3127522, beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; la explicaţia plăţii se vor menţiona: numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ - IF, taxă de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare: licenţă 2700 lei, master 3.000 lei.
Informaţii cu privire la cazare se găsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro.
IMPORTANT!!!  Studenţii îşi păstrează caliatea de student numai dacă parcurg integral procedura de înscriere.