- prof. dr. Arthur Tuluş (decan)
- lect. dr. Decebal Nedu (prodecan)
- conf. dr. Mihail Rariţa (director Departament de Istorie, Filosofie şi Sociologie)
- pr. lect. dr. Lucian Petroaia (director Departamentul de Teologie)
 
- prof. dr. George Enache
- prof. dr. Ivan Ivlampie
- pr. conf. dr. Cristian Gagu
- lect. dr. Luminiţa Iosif
- pr. lect. dr. Ovidiu Soare
 
- Maricela Onose (Filosofie, anul 2)
- Dănuţ Lungu (Istorie, anul 3)
- Iurie Zelinschi (Relaţii internaţionale şi studii europene, anul 3)