Scurt istoricFacultate de Istorie, Filosofie și Teologie s-a înființat în urma adăugării la vechea structură a Facultății de Istorie și Filosofie a Departamentului de Teologie. Facultatea de Istorie şi Filosofie s-a înfiinţat în 2004 prin repartizarea, în baza autonomiei universitare, a următoarelor specializări ce funcţionau în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie: Istorie-Filosofie, Istorie, Istorie-Engleză, Filosofie, Filosofie-Sociologie, Sociologie. Documentul care atestă înfiinţarea prin lege este HG nr. 916 din 11 august 2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 766 din 23 august 2005, Anexa 1.

b) documentele oficiale de înfiinţare prin lege (acreditare) a domeniului de licenţă în cadrul căruia funcţionează studiile universitare de masterat

Specializarea Istorie-Filosofie a fost acreditată, în urma vizitei de evaluare a comisiei CNEAA, în anul 2000. Decizia oficială se regăseşte în HG nr. 696/17 august 2000, publicată în „Monitorul Oficial” al României, partea I, Legi, decrete, hotărâri şi alte acte, anul XII, nr. 397, 24 august 2000, p. 33.

Începând cu anul universitar 2005 – 2006 pe plan naţional s-a trecut la restructurarea învăţământului superior pe trei cicluri ca urmare a prevederii Legii nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare (LEGEA 288/2004), cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi şi cu cele incluse în următoarelor acte normative: HG nr. 896 din 2004 privind Structura pe domenii de studii şi pe specializări a instituţiilor de învăţământ superior (HG 896/2004); H.G: nr. 1609 din 2004 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (HG 1609/2004); H.G. nr. 88 din 2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă (HG 88/2005), precum şi în conformitate cu Hotărârile C.N.E.A.A. privind modalităţile şi criteriile de atribuire a statului de acreditare sau autorizare provizorie a specializărilor de licenţă rezultate din reorganizare, specializarea FILOSOFIE, din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, este acreditată ca efect al divizării unei duble specializări acreditate și reacreditată în urma acreditării instituționale la care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut calificativul „grad de încredere ridicat”.