Programul ERASMUS+ non-UE (KA107)Carta universitară extinsă
Declarația de politică ERASMUS
Carta studentului ERASMUS
Ghidul Programului Erasmus+
Parteneri Erasmus+ KA107 / Acorduri bilaterale

Mobilităţi personal didactic şi nedidactic
Selecţia personalului didactic pentru mobilităţi de predare
Selecţia personalului didactic şi nedidactic pentru mobilităţi de formare

Selecţia studenţilor pentru studiu

Pentru informații complete, vizitați site-ul universității: http://www.ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus-ka107