Departamentul Istorie, Filosofie și Sociologie  • în lucru
Prof. dr. Nicolae Cristian APETREIcristian.apetrei@ugal.ro
Prof. dr. Constantin ARDELEANUconstantin.ardeleanu@ugal.ro
Prof. dr. Ion CORDONEANUion.cordoneanu@ugal.ro
Prof. dr. George Eugen ENACHEgeorge.enache@ugal.ro
Prof. dr. Ivan IVLAMPIEivanivlampie@yahoo.com
Prof. dr. Cristian LUCAcristian.luca@ugal.ro
Prof. dr. Silviu Dan LUPAȘCUsilviu.lupascu@ugal.ro
Prof. dr. Viorel ROTILĂviorel.rotila@ugal.ro
Prof. dr. Arthur Viorel TULUȘarthur.tulus@ugal.ro
Conf. dr. Cătălin Răzvan DINICĂrazvan.dinica@ugal.ro
Conf. dr. Mihaela Denisia LIUȘNEAmihaela.liusnea@ugal.ro
Conf. dr. Rarița MIHAILrarita.mihail@ugal.ro
Conf. dr. Cristian SANDACHEcristian.sandache@ugal.ro
Conf. dr. Constantin STAN
Lect. dr. Valerica CELMAREvalerica.celmare@ugal.ro
Lect. dr. Felicia CORDONEANUfelicia.cordoneanu@ugal.ro
Lect. dr. Ovidiu Soleriu COTOIovidiu.cotoi@ugal.ro
Lect. dr. Iulian GRIGORIUiulian.grigoriu@ugal.ro
Lect. dr. Luminița IOSIFluminita.iosif@ugal.ro
Lect. dr. Viviana IVLAMPIEviviana.ivlampie@ugal.ro
Lect. dr. Pompiliu Decebal NEDUdecebal.nedu@ugal.ro
Lect. dr. Daniela RUSU-MOCĂNAȘUdaniela.rusu@ugal.ro
Lect. dr. Alexandra Lucia TEODORESCUalexandra.teodorescu@ugal.ro