Admitere MasteratDomeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)

 Programul de studii: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media generală obţinută în urma susţinerii examenului de licenţă;
 • 50% nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare a candidatului.

Structura proiectului de cercetare:

 • Titlul proiectului;
 • Obiectivul major al proiectului;
 • Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicații şi implicații posibile, bibliografie.

Tematică:

 • Geopolitica spaţiului danubiano-pontic;
 • Naţiune, naţionalism şi dinamica frontierelor în Europa de est;
 • România în relațiile internaționale în secolele XIX-XXI;
 • Mentalităţi şi antropologie culturală în Europa de est;
 • Comunicare, opinie publică şi mass-media în europa de est;
 • Multiculturalitate şi conflict în estul Europei;
 • Religie şi globalizare;
 • Totalitarism şi democraţie.

Bibliografie:

 • Academia Română, Istoria Românilor, vol. I-IX, Editura Enciclopedică, București, 2001- 2008;
 • Bauman, Zygmunt, Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, Bucureşti, 2002;
 • Bernstein, Serge, Pierre Milza, Istoria Europei, Institutul European, vol. I-V, Iași, 1998 ;
 • Chatelet, F., E. Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX, Bucureşti, 1994;
 • Drăgan, Ion, Opinie publică, comunicare de masă şi mass-media, Bucureşti, 1974 ;
 • Fukuyama, Francis, Marea ruptură – natura umană şi refacerea ordinii sociale, Humanitas, Bucureşti, 2002;
 • Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Oradea, 1998 ;
 • Mihu, Achim, Antropologie culturală, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000;
 • Moraru I. Acţiunea socială şi comportamentul individual. – Bucureşti, 1986;
 • Rachieru, Adrian Dinu, Globalizare şi cultura media, Editura Institutul european, Iaşi, 2003;
 • Tomlison, J. Globalizare şi cultură, Editura Amarcord, Timişoara, 2002;
 • Vlas, Natalia, Globalizarea şi religia la începutul secolului al XXI-lea, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

Domeniul Teologie

Programul de studii: Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media generală obţinută în urma susţinerii examenului de licenţă;
 • 50% nota obţinută în urma susţinerii orale a Proiectului de cercetare a candidatului.

Structura proiectului de cercetare:

 • Titlul proiectului;
 • Obiectivul major al proiectului;
 • Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicații şi implicații posibile, bibliografie.

Evaluarea proiectului are în vedere calitatea obiectivelor sus menţionate.

Tematică recomandată:

 • Hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi actualitatea lor. Zona Dunării de Jos în contextul plurireligiuos şi multiconfesional – misionar actual, european şi naţional;
 • Icoana în Biserica Ortodoxă: fundamente scripturistice, argumente teologice, funcţionalitate liturgică, rol catehetic-estetic. Icoană şi kitsch, azi.
 • Contribuţii ale ierarhilor, preoţimii şi poporului de la Dunărea de Jos la păstrarea unităţii de credinţă şi neam;
 • Provocări ale lumii contemporane la adresa integrităţii şi identităţii persoanei umane şi răspunsurile Bisericii;
 • Zona Dunării de Jos – vatră de cultură şi spiritualitate. Oportunităţi de cercetare în domeniile: istoric, cultural, misionar, patrimonial, tradiţii creştine, obiceiuri şi folclor local;
 • Principii şi valori ale asistenţei sociale, cu aplicabilitate eclesială. Privire specială asupra lucrării social-filantroopice din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în actualitate.

Bibliografie:

 • prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol.1-3), E.I.B.M.O., Bucureşti, 1996;
 • prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (vol.1-3), Editura Sofia, Bucureşti, 2000;
 • prof. dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002;
 • Colectiv, Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2005;
 • Colectiv, Biserică. Misiune. Slujire. (vol. 16 şi 17), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2016, respectiv 2017;
 • Doru Buzducea, Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practici locale, Polirom, Iaşi, 2009;
 • Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, Bucureşti, 2007;
 • Vasile Miftode (coord.), Dimensiunile asistenţei sociale, Editura Eidos, Bucureşti, 1995;
 • George Neamţu (coord.), Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003.