Absolvire LicențăConform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 309/5 mai 2011 începând cu sesiunea de licenţă iulie 2012 „Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea (…) lucrării de licenţă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.”

METODOLOGIE – CADRU de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Calendarul sesiunii februarie 2020

  • Joi 20 februarie – Vineri 21 februarie 2020 – Perioadă de înscriere licență și disertație
  • Marți 25 februarie – Vineri 28 februarie – Susținerea examen licență și disertație

Proba de cunoștințe generale și de specialitate pentru Examenul de finalizare a studiilor 2019:

Modalitate susţinere examene licenţă şi disertaţie

Ghid pentru elaborarea și redactarea lucrării de licență Resurse umane/Sociologie

Comisii de susţinere a examenului de finalizare a studiilor

Calendarul sesiunilor iulie și septembrie 2020

  • Luni 29 iunie – Joi 2 iulie – Perioadă de înscriere licență și disertație
  • Luni 6 iulie – Vineri 10 iulie – Susținere examen licență și disertație
  • Joi 10 septembrie – Vineri 11 septembrie – Perioadă de înscriere licență și disertație
  • Marți 15 septembrie – Vineri 18 septembrie – Susținere examen licență și disertație

Proba de cunoștințe generale și de specialitate pentru Examenul de finalizare a studiilor 2020:

Acte necesare pentru înscriere

  • in curând

Comisii de susținere a examenului de finalizare a studiilor 2020

  • în curând