Structura anului universitar 2019-2020 pentru anii terminali  • învăţământ cu frecvenţă, ciclul I – studii universitare de licenţă
  • învăţământ cu frecvenţă, ciclul II – studii universitare de masterat
Luni 30 septembrieVineri 20 decembrie12  săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 21 decembrieDuminică 05 ianuarie2  săptămâni vacanţă studenţi
Luni 06 ianuarieVineri 17 ianuarie2  săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 18 ianuarieDuminică 09 februarie3  săptămâni sesiune de iarnă
Luni 10 februarieDuminică 16 februarie1  săptămână vacanţă studenţi
Luni 17 februarieJoi 16 aprilie9  săptămâni activitate didactică
Vineri 17 aprilieDuminică 3 mai2 săptămâni vacanţă studenţi
Luni 4 maiVineri 5 iunie5  săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 6 iunieDuminică 21 iunie2  săptămâni sesiune de vară
Luni 22 iunieDuminică 28 iunie1  săptămână sesiune de restanţe
Luni 6 iulieJoi  9 iuliePerioadă de înscrieri examen licenţă şi disertaţie
Luni 20 iulieVineri 24 iulieSusţinere examen licenţă şi disertaţie
PRESESIUNEA (PENTRU VERIFICĂRI)
* în funcţie de planurile de învăţământ şi standardele ARACIS:
– dacă al doilea semestru al programului de studii prevede 12 săptămâni de activitate didactică și două săptămâni de practică pentru elaborarea lucrării de licență/disertație verificările se susţin în perioada 11 mai 2020 – 24 mai 2020 (săptămânile 11 şi 12)

Perioadele de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor:

Sesiune finalizare studii FEBRUARIE 2020
Joi 20 februarieVineri 21 februariePerioadă de înscrieri examen licenţă şi disertaţie
Marţi 25 februarieVineri 28 februarieSusţinere examen licenţă şi disertaţie
Sesiune finalizare studii SEPTEMBRIE 2020
 Joi 10 septembrieVineri 11 septembriePerioadă de înscrieri licenţă şi disertaţie
Marţi 15 septembrieVineri 18 septembrieSusţinere examen licenţă şi disertaţie