Bursa de performanță Semestrul II 2018-2019CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE PERFORMANŢĂ

 • Participarea la Sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută),
 • Participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru),
 • Publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu),
 • Publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol),
 • Prelucrarea statistica a datelor, aplicarea chestionare (3 pct./cercetare),
 • Membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect),
 • Membru în colectiv de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)
 • Rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I,II,III – 5 pct.; mențiune – 3 pct.),
 • Implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect),
 • Activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.),
 • Pentru alte activităţi comisia de acordare a burselor, va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.

Perioada evaluată este anul universitar anterior.

Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.

La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.

Decan,
Prof. dr. Ion CORDONEANU