DEPARTAMENTUL TEOLOGIC

AL FACULTĂȚII DE ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

A UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

(scurt istoric)

 

 1. Începuturi:

La solicitarea arhiepiscopului de vie memorie dr. Antim Nica și a arhiereului – vicar de atunci, dr. Casian Gălățeanul, prin Hotărârea sa cu nr. 8611/1991, Sfântul Sinod a aprobat înființarea unei secții Teologie-Litere (Teologie-Limbă și literatură română), în cadrul Facultății de Litere a Universității din Galați. Hotărârea venea în conformitate cu Protocolul din 1991 încheiat între Ministerul Învățământului și Secretariatul de Stat pentru Culte, care privea organizarea și funcționarea învățământului teologic superior și includerea acestuia în rețeaua instituțiilor de învățământ de stat.

 

 1. Corpul profesoral.

La nivelul anului 1992, corpul profesoral desemnat de chiriarhie era alcătuit din: pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, atunci prodecanul Facultății de Teologie din București (decan onorific al secției), pr. lect. drd. Ionel Ene (protoiereu de Focșani), pr. lect. drd. Marin Stamate (preot la parohia „Sf. Haralambie”, apoi la „Sf. Ilie” din Galați), pr. asist. Costea Tănăsache (parohia „Sfinții Apostoli”, Galați).

În primii ani au mai funcționat la această secție și: pr. Constantin Davideanu (parohia „Sf. Spiridon”, Galați), pr. Liviu Rotaru (parohia „Sf. Apostoli”, Galați), pr. drd. Gabriel Iancu (parohia Albina - protoieria Brăila), prof. Victor Marola (Seminarul Teologic „Sfântul Andrei”).

În anul 1995 s-au titularizat, pe cele două posturi vacante de lector, pr. Marin Stamate și pr. Ionel Ene. Din același an s-au adăugat corpului academic: pr. dr. Gheorghe Sava (Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău), conf. dr. Sergiu Tofan (Universitatea „Dunărea de Jos”), pr. Ionel Ostache (parohia „Sf. Treime” - Filești, Galați); mai târziu au fost cooptați și pr. Constantin Oancea (parohia „Sf. Vasile”, Galați), pr. Leontin Popescu (parohia Însurăței, din 2002 la parohia „Sf. Nicolae” - Brăila).

Din anul 2001, corpul profesoral este onorat cu prezența și prestația academică ale Î.P.S. prof. univ. dr. Casian Crăciun, care este și membru de onoare al Senatului Universității. Din octombrie 2006 au fost cuprinși în corpul profesoral de la Departament și pr. dr. Sorin Marinescu și pr. dr. Cristian Gagu.

Din anul 2004 cadrelor didactice li s-a adăugat și pc. pr. dr. Dorin Gabriel Pandele (slujitor la parohia „Sf. Arhidiacon Ștefan” din municipiul Galați); din anul 2014 a fost ales Director al Departamentului Teologic. În corpul profesoral a intrat, ca membru, și pc. pr. lect. dr. Lucian Petroaia (consilier eparhial cultural-învățământ al Centrului Eparhial din Galați, în perioada 2002-februarie 2012, apoi vicar administrativ eparhial martie 2012-prezent, preot la parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Galați). Acestora li s-a alăturat și dra lect. dr. Gina Scarlat.

Începând cu anul universitar 2008-2009 predă și pc. pr. dr. Ovidiu Soare (preot slujitor la parohia „Sf. Cuv. Parascheva”, Brăila). Din anul universitar 2014-2015 își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului Teologic pc. pr. dr. Costel Toma, slujitor la parohia Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiul Galați.

În anul universitar 2016-2017 au fost cooptați, pentru diverse discipline, și: conf. dr. Silviu Lupașcu (de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie), pr. dr. Mihai Roșu (protoiereu de Nicorești și slujitor la biserica „Sfântul Gheorghe” din Tecuci), iar începând cu anul universitar 2017-2018 predă și dl. prof. dr. Marian Ionescu (titular la Școala nr. 24 și Seminarul Teologic din Galați).

 

 1. Programe de studiu.

Din anul 2000, alături de programul Teologie-Limba și literatură română a funcționat și specializarea Teologie - limba și literatura engleză. În luna mai 2002, o comisie sinodală a inspectat secțiile Facultății noastre și a acordat acreditarea secției Teologie-Litere, conform criteriilor universitare.

De la 1 octombrie 2006, în modificărilor în structura Universității, impuse de implementarea sistemului „Bologna”, dublele specializări Teologie-Litere și Teologie-Engleză au intrat în lichidare; din anul universitar următor au apărut noile programe de studiu, primul implementat la Galați fiind cel de Teologie Didactică. Tot din 2006, specializările teologice s-au constituit într-un Departament Teologic condus, până în 2015, de pr. prof. dr. Ionel Ene.

De la 1 octombrie 2007, Departamentul Teologic a intrat în componența Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie. În ziua de 23 noiembrie 2007, Comisia A.R.A.C.I.S. a M.E.C. a procedat la reevaluarea programului de studii pentru licență „Teologie Didactică”, din cadrul Departamentului.

Începând cu anul universitar 2008-2009, la Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie s-a dezvoltat programul de studii aprofundate (Master) „Istorie și spiritualitate filocalică”. Acesta a fost acreditat prin vizita comisiei A.R.A.C.I.S. din zilele de 13-14 mai 2008.

În 2008 s-a înființat și Centrul de cercetare și studii interdisciplinare „Sf. Grigorie Teologul”.

Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie funcționează și specializarea pentru licență „Teologie Ortodoxă Asistență Socială”. Acest program de studiu a fost acreditat prin vizita comisiei A.R.A.C.I.S., din zilele de 2-3 mai 2009.

Începând cu anul universitar 2015-2016 a fost înființat și programul de Masterat „Spiritualitate Ortodoxă și Asistență Socială” .

În baza Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 6588/06 iulie 2017, începând cu anul universitar 2017-2018, în cadrul Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați funcționează o nouă specializare pentru cursuri de licență - „Artă Sacră”, care a primit, de la A.R.A.C.I.S., autorizarea de funcționare provizorie.

 

 1. Evenimente academice de cel mai înalt nivel.

În anul 2000, Universitatea „Dunărea de Jos” s-a onorat acordând Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol și fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române titlul academic de „Doctor Honoris Causa”. Acest fapt, istoric pentru Eparhie și Universitate, deopotrivă, a conferit multă onoare și demnitate și secțiilor teologice, pe seama cărora s-au acordat cele două doctorate.

În cadrul unui distins eveniment academic, în date de 16 octombrie 2008, profesorul dr. Gerhard Mayer de la Universitatea din Tubingen și episcop al Bisericii Lutherane din Baden-Wurtenberg, în baza unui dialog universitar peren (care în 2018 a împlinit 22 de ani!!!) a primit titlul de „Senator de Onoare” al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

În ziua praznicului Sfântului Andrei – 30 noiembrie 2003, Senatul Universității „Dunărea de Jos”, prezent in corpore în Catedrala Episcopală, a acordat PF Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, atunci Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei, titlul de „Senator de Onoare”.

În data de 30 noiembrie 2011, PF Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, prezent la Galați, la Sărbătorile Sfântului Andrei, a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

De-a lungul timpului, studenții teologi și-au făcut tot mai evidentă prezența în Universitate prin foaia studențească „Theologos” și foaia „Theosis” a A.S.C.O.R. Galați.

Profesorii de teologie și publică o parte din rezultatele cercetărilor științifice, în fascicula universitară „Teologie și educație la Dunărea de Jos”, pregătită și tipărită în Editura Episcopiei Dunării de Jos, ajunsă la numărul 15.


 1. Efective de studenți și masteranzi

La nivelul anului universitar 2016-2017, la specializările teologice de la Galați erau înscriși 144 de studenți; în anul universitar 2017 – 2018 activează la cursurile de licență și masterat 172 de studenți și masteranzi.


Cadre didactice:

 1. ÎPS.Dr.Casian Crăciun – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Pr. Ene Ionel – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 3. Pr. Pandele Dorin Gabriel - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 4. Pr. Petroaia Lucian – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 5. Pr. Popescu Leontin – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 6. Pr. Gagu Cristian – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 7. Pr. Marinescu Sorin – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 8. Pr. Soare Ovidiu – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 9. Pr. Oancea Constantin – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 10. Pr. Toma Costel – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări
 11. Scarlat Gina – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CV Lista de lucrări