Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Departamentul de Istorie, Filosofie și Sociologie