UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE  SI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


START


ANALELE UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - SERIA ISTORIE

1/2002 2/2003 3/2004 4/2005 5/2006 6/2007
7/2008 8/2009 9/2010 10/2011 11/2012 12/2013

IX/2010

CUPRINS / CONTENTS

 

Istorie veche şi arheologie / Ancient history and archaeology

Decebal NEDU, The Negotiations between Rome and Apollonia in 266/264 B.C (PDF)

Andreea-Raluca BARBOȘ, Femeile în viața religioasă a Romei între secolele VI-I a.Chr. / Women in the Religious Life of Rome between the 5th and the 1st Centuries B.C. (PDF)

Anca-Angela DOBRE, Reprezentarea „lumii de dincolo” în literatura şi filosofia epocii Principatului cu referire specială la Ovidius / The Representation of the Other World” in the Literature and Philosophy of the Age of the Principate, with Special Reference to Ovid  (PDF)

 

Istorie medievală / Medieval History

Alexandru CONSTANDACHI, Alexandria şi modelul eroului ideal în Rusia medievală / The Novel of Alexander and the Model of the Ideal Hero in Medieval Russia (PDF)

Cristian Nicolae APETREI, Negustori greci din Ţările Române în secolul al XVI-lea. Studiu de caz: Nikolaos Domesticos Nevridis / Greek Merchants in the Romanian Principalities in the 16th Century. The Case of Nikolaos Domesticos Nevridis (PDF)

 

Istorie modernă / Modern History

Doru PARASCAN, Contribuţii la istoria sistemului sanitar în ţinutul Tecuci (1829-1850) / Contributions to the History of the Sanitary System in the County of Tecuci (1829-1850) (PDF)

Constantin I. STAN, Viaţa în tranşee în anii Primului Război Mondial (1914-1918) / Life in the Trenches during World War I (1914-1918) (PDF)

Constantin ARDELEANU, Basarabia la sfârşitul Primului Război Mondial – Broşura Departamentului Istoric al Foreign Office-ului (1919) / Bessarabia at the End of World War I – The Handbook of the Historical Department, Foreign Office (1919) (PDF)

 

Istorie contemporană / Contemporary History

Alexandru DAVID, Lucrările tehnice efectuate pe Dunărea Maritimă în perioada 1918-1938 / Technical Works on the Maritime Danube during the Period 1918-1938 (PDF)

Ion ȘIȘCANU, R.A.S.S. Moldovenească – o replică a Careliei sovietice executată de Kremlin / The Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic – A Replica of Soviet Karelia made at Kremlin (PDF)

 

Istoria culturii / Cultural history

Ovidiu NEDU, Un text budhist din secolul IV. ASAṄGA - Discriminarea între mijloc şi extreme (MADHYᾹNTAVIBHᾹGA) (traducere adnotată). II – Secţiunile II şi III / A Buddhist Text from the 4th Century. ASAṄGA – The Discrimination between Middle and Extremes (An Annotated Romanian Translation). II – Sections II and III (PDF)

Olivia CATTEDRA, Sûkşma and Bandhutâ as Subtle Visions of the World. Their Origins and Their Projections in the Actual Vision of the World  (PDF)

Silviu LUPAŞCU, Sferele celeste în scrierile autorilor greci şi arabi / The Celestial Spheres in the Writings of Greek and Arab Authors (PDF)

Théodore TAKOU, Evolution et situation actuelle de l’offre d’éducation privée islamique a Douala (Littoral-Cameroun) : 1963-2008 / Evolution and Present State of the Islamic Private Educational Offer at Douala (Region of Cameroon’s Sea-shore): 1963-2008 (PDF)


Adresa:

Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Str. Domneasca nr. 111, Galati, 800.008, Romania

Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0336.130.194

E-mail: istorie.galati@gmail.com