UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE  SI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


START


ANALELE UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - SERIA ISTORIE

1/2002 2/2003 3/2004 4/2005 5/2006 6/2007
7/2008 8/2009 9/2010 10/2011 11/2012 12/2013

VIII/2009

CUPRINS / CONTENTS

Istorie veche / Ancient History

Ovidiu Cotoi, Considerations on the Origin of the Briquetage Vessels (PDF)

Isabela MIRON, Rolul „darului” în societatea thracă / The Function of “Gift” in the Thracian Society (PDF)

Iulian Grigoraş, Autonomii barbare în Narbonensis. Federaţia vocontă / Barbarian autonomy in Narbonensis. The Federation of the Vocontii (PDF)

 

Istorie medievală / MEDIEVAL HISTORY

Costel Vicenţiu RUGINĂ, Politica confesională a tătarilor în spaţiul românesc / The Tatar Confessional Policy on the Romanian Territory between the 13th and the 14th centuries (PDF)

 

Istorie modernă / Modern history

Eugen DRĂGOI, Monahismul în Dobrogea din secolul al XIX-lea până în anul 1918 / The Monachism in Dobrogea from the 19th century to 1918 (PDF)

 

Istorie contemporană / Contemporary History

Arthur TULUŞ, Cereri şi intenţii interbelice de aderare ale unor state în Comisia Europeană a Dunării / Demands and intentions to join the European Commission of the Danube during the Interwar Period (PDF)

Ion ŞIŞCANU, Daniela ŞIŞCANU, Propaganda sovietică la începutul războiul URSS împotriva Finlandei din iarna 1939-1940 / The Soviet Propaganda at the Beginning of the USSR War against Finalnd in the Winter of 1939-1940 (PDF)

Florin STAN, Metodologia cercetării istoriografice privind evreii din România în anii celui de-al doilea război mondial / Historical Research Methodology concerning the Jews from Romania during World War II (PDF)

Ioana Maria COZMA, Forme ale propagandei comuniste în campaniile electorale din anii 1946-1948. Studiu de caz: județul Cluj / Forms of Communist Propaganda during Election campaigns in 1946-1948. Cluj County Case Study (PDF)

George ENACHE, Misiunile Securităţii în problema „Culte” la începuturile regimului comunist / The “Cult” Issues Related Missions of the Romanian Secret Service at the Beginning of the Communist Regime (PDF)

Norbert Aime MELINGUI AYISSI, Les fondamentaux d’une diplomatie harmonieuse et dynamique, le cas de la coopération économique et sociale de la France au Cameroun, 1916-1960 / The Fundamentals of the Harmonized and Dynamic Diplomacy: the Case of the Economic Cooperation between France and Cameroon, 1916-1960 (PDF)

Alain Thomas ETAMANE MAHOP, Les grandes orientations des politiques économiques au Cameroun sous l’ère du Président Ahmadou Ahidjo de 1960 à 1982: analyse historique / The Great directions of Cameroon’s Economic Policies during President Ahmadou Ahidjo’s Political Regime, from 1960 to 1982: a Historical Analysis (PDF)

Théodore TAKOU, Les juridictions de droit local, les charges du personnel indigene et le regime de peine en milieu musulman sous administration française : le cas de la subdivision de Ngaoundere (Nord-Cameroun)1927-1959 / The Local Legal Jurisdiction, Responsabilities concerning the Indigenous Staff and Penalty Regime in a Muslim Environment under French Administration: the Subdivision Case of Ngaoundere (North Cameroon, 1927-1959) (PDF)

Joseph WOUDAMMIKÉ, Garakchème GIGLA, Homosexualité et pédophilie, une menace à l’activité touristique au Cameroun? / Homosexuality and Paedophilia, a Threat to the Tourism to Cameroon? (PDF)

 

Istoria culturii / cultural history

Angela-Anca DOBRE, Destinul în poezia funerară tomitană / The Destiny in the Tomitan Funerary Poetry (PDF)

Ovidiu NEDU, Un text budhist din secolul IV.ASAṄGA - Discriminarea între mijloc şi extreme (MADHYNTAVIBHGA) (traducere adnotată). I – secţiunea I / A Buddhist text from the IVth century. ASANGA – the discrimination between middle and extremes (MADHYNTAVIBHGA) (An Annotated Romanian Translation). I – Section I (PDF)

Silviu LUPAŞCU, Han-Shan, Li Po, Tu Fu, Basho: a sta împreună cu muntele / Han-Shan, Li Po, Tu Fu, Basho and the Mystical Theology of the Mountainous Space (PDF)

 

Recenzii Și Note bibliografice / Book Reviews and Bibliographical notes

Joseph G. Manning, The Last Pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305-30 BC, Princeton University Press, Princeton 2010, 264 pg. (Gabriel ANGHEL)

Dexter Hoyos, Truceless War. Carthage’s Fight for Survival, 241 to 237 BC, Brill, Leiden / Boston, 2007, 286 p., 5 hărţi (Cristina Andrei)

Jasper Burns, Great Women of Imperial Rome. Mothers and wives of the Caesars, Routledge, New York, 2007, 285 ilustraţii, 348 p., (Andreea-Raluca BARBOȘ)

Constantin Giurescu, Despre boieri şi despre rumâni, Editura Compania, Bucureşti, 2008, 270 p. (Anişoara IONAŞCU)

Cristian Nicolae Apetrei, Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI, Ed. Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2009, 361 p. + ilustr. + hărţi (Vlad Andrei Maravela) (PDF)


Adresa:

Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Str. Domneasca nr. 111, Galati, 800.008, Romania

Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0336.130.194

E-mail: istorie.galati@gmail.com