UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE  SI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


START


ANALELE UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - SERIA ISTORIE

1/2002 2/2003 3/2004 4/2005 5/2006 6/2007
7/2008 8/2009 9/2010 10/2011 11/2012 12/2013

VII/2008

CUPRINS / CONTENTS

 

Istorie veche şi arheologie / Ancient history and archaeology

Ovidiu COTOI, The Pottery, an Indicator of the Trades between the Cucuteni and the Neighbouring Communities in the Lower Danube Area (PDF)

Isabela MIRON, Regele Rhesos între legendă şi realitate / King Rhesos between Legend and Reality (PDF)

Decebal NEDU, In the shadow of Naples. The Implication of Tarentum in the Crisis of 327-326 B.C. (PDF)

Iulian GRIGORAŞ, Togidumnus / Togidubnus. Rex et legatus Augusti sau rex magnus Britanniae / Togidumnus / Togidubnus. Rex et legatus Augusti or rex magnus Britanniae (PDF)

 

Istorie medievală / Medieval History

Virgil CIOCÎLTAN, Chestiunea Strâmtorilor în politica sultanului otoman Murad II (1421-1451) / The Straits Question in the Policy of the Ottoman Sultan Murad II (1421-1451) (PDF)

Cristian Nicolae APETREI, Anexele gospodăreşti ale reşedinţelor boiereşti din Ţările Române (secolele XIV-XVI) / The Utilitarian-Household Enlargements of the Nobiliary Residences from the Romanian Countries (14th-16th centuries) (PDF)

Liviu Marius ILIE, Cauze ale asocierii la tron în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVI) / Several Causes regarding the Association to the Throne in Wallachia and Moldavia (14th-16th Centuries) (PDF)

Ionel CÂNDEA, Asediul Brăilei de la 1711. Două puncte de vedere contemporane / The Siege of Brăila in 1711. Two Contemporary Viewpoints (PDF)

 

Istorie modernă / Modern history

Sergiu CORNEA, Considerations concerning the Functionality of Bessarabia’s Provisional Administrative System during the First Years of Russian Domination (1812-1816) (PDF)

Constantin I. STAN, Franţa între două revoluţii. 1830-1848 / France between Two Revolutions. 1830-1848 (PDF)

Constantin ARDELEANU, „Masacrul din Galaţi” (aprilie 1859) – un episod din istoria comunităţii evreieşti de la Galaţi /  “The Massacre of Galatz” (April 1859) – An Episode in the History of the Jewish Community from Galatz (PDF)

Nicolae IONIŢĂ, Portrete ale oamenilor politici români de la sfârşitul secolului al XIX-lea în documente diplomatice germane / Portraits of the Romanian Politicians from the End of the 19th Century in German Diplomatic Documents (PDF)

Istorie contemporană / Contemporary history

Arthur TULUŞ, Problema Dunării la conferinţa de pace de la Paris şi în perioada imediat următoare / The Danube Question during the Paris Peace Conference and the Immediately Subsequent Period (PDF)

George ENACHE, Depunerea jurământului faţă de statul „democrat popular” de către cultele religioase din România în anul 1948 / The Oath-Taking in front of the “Democratic People’s” State by the Representatives of the Religious Cults from Romania (1948) (PDF)

Luminiţa BANU, Florian BANU, Consilierii sovietici şi activitatea organelor represive ale regimului comunist din România (1944-1964) / The Soviet Counsellors and the Activity of the Romanian Political Police Between 1944-1964 (PDF)

Théodore TAKOU, Contribution a l’étude du droit local applique au tribunal coutumier de Mbe (Nord-Cameroun): cas des conflits ruraux chez les dii / Contribution to the Study of the Local Law Applied to the Customary Court of Mbe (Northern Cameroon): the Case of the Rural Conflicts among the Dii (PDF)

 

Istoria culturii

Silviu LUPAŞCU, Anekāntavāda: la doctrine du non-absolutisme / Anekāntavāda: the Doctrine of Non Absolutism (PDF)

Armin HEINEN, Despre cultura tehnică a epocii moderne occidentale şi perceperea cu totul diferită a timpului în România. Măsurarea timpului şi timpul social din Evul Mediu până în prezent / On the Technical Culture of the Western Modern Age and the Completely Different Perception of Time in Romania. Time Measurement and Social Time from the Middle Ages until Nowadays (PDF)

Alexandru ZUB, Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului / Dimitrie Cantemir: Obsession with the Truth (PDF)

 

Recenzii şi note bibliografice / Reviews and bibliographical notes

Philip Matyszak, Duşmanii Romei. De la Hannibal la Atilla, Editura All, Bucureşti 2008, 285 p., 72 ilustraţii (Decebal Nedu)

Șerban Papacostea, Virgil Ciocîltan, Marea Neagră. Răspântie a drumurilor intercontinentale (1204-1453), Ovidius University Press, Constanţa, 2007, 360 pp.+2h. (Eugen Zuică)

Constantin Stan, 1 decembrie 1918 la Alba Iulia şi Bucureşti. Percepţii buzoiene, Editura Alpha MDN, Buzău, 2008, 187 pp. (Constantin Ardeleanu) (PDF)


Adresa:

Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Str. Domneasca nr. 111, Galati, 800.008, Romania

Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0336.130.194

E-mail: istorie.galati@gmail.com