UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE  SI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


START


ANALELE UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - SERIA ISTORIE

1/2002 2/2003 3/2004 4/2005 5/2006 6/2007
7/2008 8/2009 9/2010 10/2011 11/2012 12/2013

VI/2007

CUPRINS / CONTENTS

 

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE / ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

Decebal Nedu, The Beginnings of the Roman Fleet. 509-264 B.C. (PDF)

Nicolae Gostar, Soarta oraşelor din Dacia după anul 271 d.Hr. (Restitutio) / The Fate of the Roman Settlements in Dacia after A.D. 271 (Restitutio) (PDF)

O. Dsigovskiy, Constantine the Great and Rausimodus, Sarmatarum Rex (PDF)

 

ISTORIE MEDIEVALĂ / MEDIEVAL HISTORY

Virgil Ciocîltan, Expansiunea mongolă şi axele comerţului eurasiatic / The Mongol Expansion and the Axes of the Euro-Asiatic Trade (PDF)

 

ISTORIE MODERNĂ / MODERN HISTORY

Annie Saunier, Carthagčne des Indes et la Flibuste, vues depuis les Iles françaises: les épisodes de 1696  et 1740 / The Privateers of the French Antilles and Cartagene (1696 to 1740) (PDF)

Ionuţ Iliescu, Acţiunea grupului de spionaj condus de Vasile Chilian (1916-1917) / The Actions of the Espionage Group Led by Vasile Chilian (1916-1917) (PDF)

George Enache, Problema „sectelor” în România. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în 1948 (I) / The “Sects” Question in Romania. From the Second Half of the 19th Century until 1948 (I) (PDF)

 

ISTORIE CONTEMPORANĂ / CONTEMPORARY HISTORY

Tamila Lahach, The Principle of Ruining the Understanding between Generations in the Soviet Ukraine during the 1920’s (PDF)

Arthur Tuluş, România şi neutralizarea Dunării (septembrie 1939-iunie 1940) / Romania and the Neutralization of the Danube (September 1939 – June 1940) (PDF)

Elis Neagoe-Pleşa, Reflectarea cultului personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în presă (1945-1965) / The Echoes of Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Cult of Personality in the Media (1945-1965) (PDF)

Armin Heinen, Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“ – Nachtgedanken über deutsche (?) Träume und Alpträume am  9. November des 20. Jahrhunderts / Denk ich an Dreutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“ – Nocturnal Reflections on German (?) Dreams and Nightmares about November 9 in the 20th Century (PDF)

 

ISTORIA CULTURII / CULTURAL HISTORY

Vasile Lica, Alexander the Great – A Literary Interpretation (PDF)

Silviu Lupaşcu, Limbajul păsărilor / The Language of the Birds (PDF)

I.F. Kucheryavenko, Oсобенности материальной и духовной культуры современных староверов Бессарабии / The Features of the Spiritual-Moral Development of the Old-Believers from Bessarabia (PDF)

 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE / BOOK REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES

Ptolemy, Towards a Linguistic Atlas of the Earliest Celtic Place-Names of Europe, edited by David N. Parsons & Patrick Sims-Williams, Aberystwyth, 2000, 188 p. (Isabela Miron)

Classica et Christiana, 1, Iaşi, 2006; Orient şi Occident în Antichitate: Contacte şi interferenţe / Oriente e Occidente nell’Antichitŕ: contatti e interazioni, Actele celui de-al V-lea Colocviu româno-italian (Iaşi, 23-27 aprilie 2005), ed. de Nelu Zugravu şi Mario Girardi, 227 p. (Isabela Miron)

Ion I. Solcanu, Artă şi societate românească (sec. XIV-XVIII), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, 337 p. (Alexandru David)

General-maior (r) dr. Mihai Ionescu (coord.), Marea Neagră. De la lacul bizantin la provocările secolului XXI, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Editura Militară, Bucureşti, 2006, 464 p. (Alexandru David)

George Apostoiu, Un Talleyrand pentru România. Trecut imperfect, prezent obsedant, Editura România în Lume, Bucureşti, 2006 (Leontin Negru)

„Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4, 2006 (Alexandru David)

Ioana Sîrbu, Horia Dumitrescu (coord.), Ionel Sîrbu. In memoriam, Editura Pallas, Focşani, 2006, 323 p. (Alexandru David)  (PDF)


Adresa:

Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Str. Domneasca nr. 111, Galati, 800.008, Romania

Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0236.130.194

E-mail: istorie.galati@gmail.com