UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE  SI TEOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


START


ANALELE UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI - SERIA ISTORIE

1/2002 2/2003 3/2004 4/2005 5/2006 6/2007
7/2008 8/2009 9/2010 10/2011 11/2012 12/2013

XI/2012

CUPRINS / CONTENTS

 

ISTORIE MEDIEVALĂ / MEDIEVAL HISTORY
Costel Vicenţiu RUGINĂ, Restaurarea Imperiului Bizantin (1261) şi implicaţiile ei în spaţiul românesc / The Restoration of the Byzantine Empire (1261) and Its Consequences in the Romanian Area (PDF)
Mihai DRAGNEA, Oraşul Philippopolis în sursele medievale / The City of Philippopolis in Medieval Sources (PDF)
Carmen ALEXANDRACHE, Situations Regarding the Alteration of the Interethnic Communication in the 17th Century in the Romanian Principalities (PDF)

ISTORIE MODERNĂ / MODERN HISTORY
Valentin TOMULEŢ, Andrei EMILCIUC, Un document inedit despre măsurile guvernului rus de contracarare a concurenţei porturilor Galaţi şi Brăila în favoarea comerţului prin portul Odessa (1838) / An Unpublished Document on the Measures of the Russian Authorities to Counteract the Competition of the Danubian Ports of Galaţi and Brăila and to Favour the Trade of Odessa (1838) (PDF)
Costel–Eugen PASCARU, Episcopul Iacob Antonovici. Reperele vieţii şi carierei eclesiastice / Bishop Iacob Antonovici. His Life and Ecclesiastic Activity (PDF)
Eugen DRĂGOI, Icoana făcătoare de minuni de la Vlădeşti, judeţul Galaţi / The Wonderworking Icon from Vlădeşti, Galaţi County (PDF)
Marius PANAIT, O scurtă privire asupra băncilor populare săteşti din judeţul Covurlui la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / A Short Presentation of the Rural People’s Banks in Covurlui County in Late 19th and Early 20th Centuries (PDF)
Antonel URSE, Aspecte ale cotidianului brăilean în timpul ocupaţiei germane din Primul Război Mondial (1916 – 1918) / Aspects of Daily Life in Brăila during the German Occupation in the First World War (1916 – 1918) (PDF)
Constantin I. STAN, Atitudinea românilor din străinătate faţă de pacea de la Buftea – Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918) / The Attitude of Exiled Romanians Regarding the Peace of Buftea – Bucharest (24 April / 7 May 1918) (PDF)

ISTORIE CONTEMPORANĂ / CONTEMPORARY HISTORY
Pavel MORARU, Bonapartismul antonescian în Basarabia şi Bucovina / Marshal Antonescu's Bonapartism in Bessarabia and Bukovina (PDF)
George ENACHE, Christian Life in Communist Prisons in Romania. Case Study: Valeriu Gafencu (PDF)
Théodore TAKOU, A propos du plateau de l’Adamaoua: un espace de divergences et de convergences / About the Adamawa Plateau: a Space of Divergence and Convergence (PDF)
Virginie Wanyaka BONGUEN, La politique sociale des forces armées camerounaises de 1961 a 1997 / Social Policy of the Armed Forces of Cameroon (1961 to 1997) (PDF)
Alain Thomas ETAMANE MAHOP, Les grandes politiques du développement socio-économique au Cameroun et leurs implications dans la région l’Est de 1987 a 2000 / The Socio-Economic Development in Cameroon and the Major Political Implications in the Eastern Region from 1987 to 2000 (PDF)
Joseph WOUDAMMIKE, Une contribution a la construction des Etats-Unis d’Afrique par l’implication de la base et de la diaspora / A Contribution to the Construction of the United States of Africa through the Involvement of the Base and the Diaspora (PDF)

STUDII CULTURALE / CULTURAL STUDIES
Ovidiu NEDU, Holism versus personalism, în teologia lui Fr. Schleiermacher (critica teismului şi a escatologiei personale) / Holism versus Personalism, in the Theology of Fr. Schleiermacher (Rejection of Theism and of Personal Eschatology) (PDF)

ISTORIE ORALĂ / ORAL HISTORY
Fragment de interviu cu preotul Alexandru Capotă (1919-2012) / Interview with the Priest Alexandru Capotă (1919-2012) (fragment) (PDF)


Adresa:

Departamentul de Istorie, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Str. Domneasca nr. 111, Galati, 800.008, Romania

Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0336.130.194

E-mail: istorie.galati@gmail.com