A n u n ţ

Susţinerea examenului de licenţă, respectiv de disertaţie se desfăşoară după următorul calendar:

 

Specializarea: Resurse umane

joi 04/07/2019, ora 800, sala as 009

 

Specializarea: Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială

joi 04/07/2019, ora 1400, sala as 011

 

Specializarea: Istorie

vineri 05/07/2019, ora 1000, sala as 004

 

Specializarea: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

vineri 05/07/2019, ora 1200, sala as 003

 

Specializările: TOD şi TOAS

vineri 05/07/2019, ora 800, sala as 011


Proba de cunoștințe generale și de specialitate pentru Examenul de finalizare a studiilor 2019:

Tematica pentru examenul de licență Istorie

Tematica pentru examenul de licență Resurse Umane

Tematica pentru examenul de licență Sociologie

Tematica pentru examenul de licență TOAS


Modalitate susţinere examene licenţă şi disertaţie


Comisii susţinere examen finalizare studii


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie valabil pentru anul universitar 2018-2019