Comisia de calitate 

Preşedinte:

Lect.dr. Decebal NEDU

Membri:        

Prof.dr. Ivan IVLAMPIE

Conf.dr. Mihaela Denisia LIUŞNEA

 Pr.prof.dr. Ionel ENE

 Pr.lect.dr. Sorin marinescu

student Ionuţ-Nicolae ŢAPU