Membrii

consiliului facultăţii şi senatul universităţii

Departamentul de Istorie, Filosofie, Sociologie

Departamentul de Teologie

Membrii în Consiliul Facultăţii:

Decan: Prof.dr. Ion CORDONEANU

Prodecan:

Lect.dr. Decebal NEDU

Director departament: Prof.dr. Athur TULUŞ

Director departament: Conf.dr. Gabriel PANDELE

Membru: Prof.dr. Ivan IVLAMPIE

Membru: Prof.dr. Ionel ENE

Membru: Prof.dr. Constantin ARDELEANU

Membru: Prof.dr. Leontin POPESCU

Studenţi membri în Consiliul Facultăţii:

Prinţesa EFTIMIE – anul 3, Teologie ortodoxă asistenţă socială

Cosmin DINU – anul 3, Teologie ortodoxă didactică

Marius STANCIU – anul 3, Sociologie

Membri în Senatul Universităţii:

Conf.dr. Rariţa MIHAIL

Prof.dr. Leontin POPESCU

 Prof.dr. George Enache

Studenţi membri în Senatul Universităţii: