Anunț important pentru studenți - Modificări STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, sem. 2 – licență și master anii I și II de studii

– luni, 17 februarie 2020 – joi, 16 aprilie 2020 – 9 săptămâni activitate didactică

– vineri, 17 aprilie 2020 – 30 aprilie 2020 – 2 săptămâni de vacanţă studenţi

– luni, 4 mai 2020 – 5 iunie 2020 – maxim 5 săptămâni activitate didactică (în funcţie de informaţiile de mai jos)

PRESESIUNEA (PENTRU VERIFICĂRI)

* în funcţie de planurile de învăţământ şi standardele ARACIS:

– dacă sunt prevăzute două săptămâni de practică incluse în cele 14 săptămâni ale semestrului 2, atunci verificările se susţin în perioada 11 mai 2020 – 24 mai 2020 (săptămânile 11 şi 12)

– dacă practica este separată de cele 14 săptămâni ale semestrului 2, atunci verificările se susţin în perioada 25 mai 2020 – 5 iunie 2020 (săptămânile 13 şi 14)

– dacă nu este prevăzută practică în planul de învăţământ, verificările se susţin în perioada 25 mai 2020 – 5 iunie 2020 (săptămânile 13 şi 14)

Relaţii internaţionale şi studii europene, anul 2: verificările se susţin în perioada 4 mai 2020 – 17 mai 2020 (săptămânile 10 şi 11)

SESIUNEA DE EXAMENE (PENTRU EXAMENE CURENTE ŞI PENTRU RESTANŢE)

– 6 iunie 2020 – 28 iunie 2020 – 3 săptămâni

PRACTICA DE SPECIALITATE

– 25 mai 2020 – 5 iunie 2020 – 2 săptămâni de practică dacă stagiul este inclus în cele 14 săptămâni ale semestrului 2

– 29 iunie 2020 – 10 iulie 2020 / 17 iulie 2020 – în funcţie de durata stagiului prevăzut în planul de învăţământ şi in situaţiile când activitatea de practică nu este inclusă în cele 14 săptămâni ale semestrului 2

Relaţii internaţionale şi studii europene, anul 2: 18 mai 2020 – 5 iunie 2020 (săptămânile 12, 13 şi 14, conform planului de învăţământ şi standardelor ARACIS)

SESIUNEA DE RESTANŢE

– 20 iulie 2020 – 2 august 2020 – 2 săptămâni de restanţe

!!! Rugăminte: având în vedere decalajul de o săptămână apărut şi faptul că planurile de învăţământ diferă în funcţie de specializare, tutorii să acorde tot sprijinul necesar programării verificărilor şi examenelor!!!