PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

*Notă: Planurile de învățământ se vor consulta făcând click pe specializarea și promoția de care aparțineți, apoi mergând pe documentul pdf, în tabel, la anul de studii în care sunteți (I sau II) și veți putea afla: disciplinele (coloana 2), numărul de ore de curs/seminar al fiecărui curs (C/S coloanele 5-6, 11-12; L-laborator; P-proiect), numărul de credite al fiecărui curs, forma de evaluare (E-examen; V-verificare; P-proiect) și semestrul în care se desfășoară fiecare disciplină. 


 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA GEOPOLITICĂ ȘI INTERFENȚE SOCIALE ȘI CULURALE EST-EUROPENE PROMOȚIA 2017

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PROMOȚIA 2017