PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

*Notă: Planurile de învățământ se vor consulta făcând click pe specializarea și promoția de care aparțineți, apoi mergând pe documentul pdf, în tabel, la anul de studii în care sunteți (I, II, sau III) și veți putea afla: disciplinele (coloana 2), numărul de ore de curs/seminar al fiecărui curs (C/S coloanele 5-6, 11-12; L-laborator; P-proiect), numărul de credite al fiecărui curs, forma de evaluare (E-examen; V-verificare; P-proiect) și semestrul în care se desfășoară fiecare disciplină. 


SPECIALIZAREA ISTORIE promoția 2014

SPECIALIZAREA ISTORIE promoțiile 2015 și 2016


SPECIALIZAREA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE promoțiile 2015 și 2016


 SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE promoția 2015


SPECIALIZAREA RESURSE UMANE promoția 2016


SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ promoția 2014

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ promoția 2015

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ promoția 2016


SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ promoția 2014

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ promoția 2015

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ promoția 2016