PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

*Notă: Planurile de învățământ se vor consulta făcând click pe specializarea și promoția de care aparțineți, apoi mergând pe documentul pdf, în tabel, la anul de studii în care sunteți (I, II, sau III) și veți putea afla: disciplinele (coloana 2), numărul de ore de curs/seminar al fiecărui curs (C/S coloanele 5-6, 11-12; L-laborator; P-proiect), numărul de credite al fiecărui curs, forma de evaluare (E-examen; V-verificare; P-proiect) și semestrul în care se desfășoară fiecare disciplină. 


 PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA ISTORIE PROMOȚIA 2017

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA FILOSOFIE PROMOȚIA 2017

 

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA RESURSE UMANE PROMOȚIA 2017

 

PLAN ÎNVĂȚĂMÎNT SPECIALIZAREA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE PROMOȚIA 2017

 

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ PROMOȚIA 2017

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA ARTĂ SACRĂ PROMOȚIA 2017