Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2016 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • contractul de studii;
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat);
 • legitimaţia de concurs.

 Cazarea studenților cu probleme medicale și a studenților care solicită cazare în Căminul LSG se face în perioada 6 septembrie – 22 septembrie 2017.

 Cazarea studenţilor din anul I, a studenților cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, a studenților aflați în plasament și a celor orfani de ambii părinți, se face în perioada 29 septembrie – 30 septembrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 • copie C.I.;
 • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”);
 • bonul de repartiţie (se solicită de la secretariatul facultăţii).

 După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii, corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 Plata taxelor se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47,  sala U 13 (parter).

Înscrierile se desfășoară în perioada 16.08 - 10.09.2017, de luni până vineri, între orele 9.00 - 14.00, la sediul central al Universității, strada Domnească, nr. 47.

Facultatea noastră are pentru buget 5 locuri la specializarea Istorie și 5 locuri la specializarea Artă Sacră.

Concursul de admitere se desfășoară pe bază de dosar și conține obligatoriu diploma de bacalaureat în original.

Taxa de admitere este de 150 lei.

Informații suplimentare puteți găsi la adresa www.ugal.admitere.ro 

 1. Domeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)

    Programul de studii: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% media generală obţinută în urma susţinerii examenului de licenţă;
 • 50% nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare a candidatului.

Structura proiectului de cercetare:

 • Titlul proiectului;
 • Obiectivul major al proiectului;
 • Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicații şi implicații posibile, bibliografie.