Print

 

Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie este programată în perioada 04 – 07 octombrie 2017 pentru încasarea taxelor de şcolarizare şi a taxei de înmatriculare în anul I.

Plata taxelor se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter).