Print

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţi anul I (studii universitare de licenţă);

30 septembrie – 02 octombrie 2017 – studenţii care au precazare aprobată;

29 septembrie – 03 octombrie 2017 – studenţi bursieri ai statului român anul I şi pregătitor;

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţi cu părinţi cadre didactice titulare sau cadre didactice auxiliare, copii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţii proveniţi din centrele de plasament şi a studenţilor orfani de ambii părinţi;

04 – 06 octombrie 2017 – studenţii repetenţi / exmatriculaţi / fără precazare;

 02 – 03 octombrie 2017 – studenţii admişi la master.

Toţi studenţii care doresc cazare, indiferent de anul de studiu, sunt rugaţi să consulte site-ul: www.campus.ugal.ro