Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Este necesară consultarea în prealabil a avizierului pentru a vedea forma de finanţare.

Actele necesare pentru înscriere:

  • fişă de înscriere,
  • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
  • carnetul de student,
  • legitimaţia de transport (unde este cazul).

 Cazarea studenţilor cu precazare aprobată se face în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

  • copie C.I.;
  • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”).

 Pentru studenţii cu taxă:

Plata taxei de şcolarizare se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

  • carte de identitate sau paşaport;
  • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 După achitarea taxei de şcolarizare studentul se prezintă la secretariatul facultăţii cu o copie a chitanţei pentru a primi viză pe carnetul de student şi pe legitimaţia de transport.