Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2017 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

  • fişă de înscriere,
  • contractul de studii,
  • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
  • legitimaţia de concurs.

 Cazarea studenţilor din anul I master se face în perioada 02 – 03 octombrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Studenţii masteranzi trebuie să se înscrie în baza de date a Direcţiei Cămine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti pe adresa www.campus.ugal.ro/cazare-master sau să transmită o cerere scrisă fie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fie la secretariatul Direcţiei Cămine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti până pe data de 25.09.2017. Validarea cererii se face pe baza prezentării adeverinţei de student la momentul cazării.

 După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

  • carte de identitate sau paşaport;
  • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.