Print

Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2016 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 Cazarea studenților cu probleme medicale și a studenților care solicită cazare în Căminul LSG se face în perioada 6 septembrie – 22 septembrie 2017.

 Cazarea studenţilor din anul I, a studenților cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, a studenților aflați în plasament și a celor orfani de ambii părinți, se face în perioada 29 septembrie – 30 septembrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii, corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 Plata taxelor se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47,  sala U 13 (parter).