Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor din partea studenților, conducerea universității a decis să organizeze o sesiune suplimentară de restanțe pentru anul universitar 2017-2018. Mai jos puteți vizualiza programarea restanțelor pe cele două departamente ale facultății noastre.

DEPARTAMENTUL IFS

DEPARTAMENTUL TEOLOGIE

 
Număr de locuri disponibile la buget:
ISTORIE - 0
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 6
FILOSOFIE - 4
SOCIOLOGIE / RESURSE UMANE - 10
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - 8
ARTĂ SACRĂ - 0
 
Etapa I
6-17 august 2018 - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
18 august - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
18 august - afișarea rezultatelor
 
Etapa a II-a
20-31 august 2018 - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
1 septembrie - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
1 septembrie - afișarea rezultatelor
 
Etapa a III-a
3-15 septembrie - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
16 septembrie - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
17 septembrie - redistribuiri și afișarea rezultatelor

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR

EXAMEN DE LICENŢĂ și DISERTAȚIE

-- Sesiunea iulie 2018 --

 

Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie: 02.07 – 06.07.2018

Perioada de susţinere a examenului de licenţă/disertaţie: 13.07 – 14.07.2018

                        La înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie, absolvenţii se vor prezenta cu:

  • lucrarea de licenţă/disertaţie, care va cuprinde obligatoriu declaraţia de  originalitate legată în interiorul lucrării + avizul conducătorului ştiinţific (formular tipizat care se obţine de la secretariatul Facultăţii),
  • fişa absolventului (de lichidare), care se obţine de la secretariatul Facultăţii şi va avea vizele de la toate serviciile cuprinse în formular (semnături şi ştampile);
  • cererea de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie (care se va obţine de la secretariatul Facultăţii şi se va completa în momentul depunerii lucrării);
  • 2 (două) fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm (nu se admit fotografii tip paşaport sau obţinute pe calculator);
  • folie transparentă;
  • copie C.I.

Nu se primesc sub nicio formă lucrări de licenţă/disertaţie incomplete sau fără toate documentele menţionate anterior!!!

Lucrările de licenţă/disertaţie vor fi legate tip carte, cu şină/spiră/arc.

Notă: Absolvenţii care nu au la dosar diplomele în original sau alte acte (ex: certificat naştere copie legalizată) sunt rugaţi să le aducă până în momentul ridicării de la secretariat a fişei de lichidare, în caz contrar neputând fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor.

De asemenea, se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară încheiată pe toţi anii universitari şi cei care au achitate taxele aferente anului universitar în curs (restanţe din ani anteriori, diferenţe, taxa de susţinere examen licenţă/disertaţie pentru promoţiile anterioare).

DECANATUL,


Susţinerea examenului de licenţă, respectiv de disertaţie se

desfăşoară după următorul calendar:

 

Specializarea: Filosofie

vineri 13/07/2018, ora 900, sala as 009

 

Specializarea: Sociologie

vineri 13/07/2018, ora 900, sala AS 004

 

Specializarea: Istorie

vineri 13/07/2018, ora 900, sala AS 003

 

Specializarea: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

sâmbătă 14/07/2018, ora 900, sala AS 004

 

Specializările: TOD şi TOAS

vineri 13/07/2018, ora 1200, sala AS 011

 

Specializarea:

Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială

vineri 13/07/2017, ora 1000, sala AS 011

 

DECANATUL,

COMISIILE DE SUSȚINERE ALE EXAMENELOR LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE