În atenţia studenţilor de anul I – licenţă (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2018-2019 se face în perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2018 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • contractul de studii;
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat);
 • legitimaţia de concurs,
 • copie C.I.

Cazarea studenţilor cu probleme medicale și a studenților care solicită cazare în Căminul LSG se face în perioada 10 septembrie – 21 septembrie 2018.

 

Cazarea studenţilor de anul I, a studenților cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, a studenților proveniţi din plasament și a celor orfani de ambii părinți, se face în perioada 28 septembrie – 29 septembrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 • copie C.I.;
 • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”);
 • bonul de repartiţie (se solicită de la secretariatul facultăţii).

 

După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 2.10.2018 – 6.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

În atenţia studenţilor de anul I – master (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2018-2019 se face în perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2018 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere,
 • contractul de studii,
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
 • legitimaţia de concurs,
 • copie C.I.

 

Cazarea studenţilor de anul I master se face în perioada 01 – 02 octombrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Studenții masteranzi trebuie să se înscrie în baza de date a Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești pe adresa www.campus.ugal.ro/cazare-master (formularul de pe această pagină) sau să transmită o cerere scrisă fie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fie la secretariatul Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești până pe 24.09.2018. Validarea cererii se face pe baza prezentării adeverinţei de student la momentul cazării.

 

După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 2.10.2018 – 6.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 

În atenţia studenţilor din anii II – III licenţă şi

anul II master (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Consultarea în prealabil a avizierului pentru a vedea forma de finanţare.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere,
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
 • carnetul de student,
 • legitimaţia de transport (unde este cazul),
 • copie C.I.

 

Cazarea studenţilor cu precazare aprobată se face în perioada 29 septembrie – 01 octombrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 • copie C.I.;
 • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”).

 

Pentru studenţii cu taxă:

Plata taxei de şcolarizare (prima tranşă: 50% din taxa de şcolarizare) se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 02.10.2018 – 06.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 

După achitarea taxei de şcolarizare studentul se prezintă la secretariatul facultăţii cu o copie a chitanţei pentru a primi viză pe carnetul de student şi pe legitimaţia de transport.

 

Toţi studenţii care doresc cazare, indiferent de anul de studiu, sunt rugaţi să consulte site-ul: www.campus.ugal.ro

 

Cazarea studenţilor în anul universitar 2018/2019

are loc conform următorului grafic:

 • 28 septembrie – 29 septembrie 2018 – studenţi anul I (studii universitare de licenţă);

 

 • 29 septembrie – 01 octombrie 2018 – studenţii care au precazare aprobată;

 

 • 28 septembrie – 03 octombrie 2018 – studenţi bursieri ai statului român şi anul pregătitor;

 

 • 28 septembrie – 29 septembrie 2018 – studenţi cu părinţi cadre didactice titulare sau personal didactic auxiliar, studenţii proveniţi din plasament, studenţii orfani de ambii părinţi;

 

 • 10 septembrie – 21 septembrie 2018 – studenţii cu probleme medicale, studenţii care solicită cazare în căminul LSG;

 

 • 02 octombrie – 04 octombrie 2018 – studenţii care repetă anul universitar, studenţii fără precazare, reînmatriculaţii;

 

 • 01 octombrie – 02 octombrie 2018 – studenţii admişi la master.

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor din partea studenților, conducerea universității a decis să organizeze o sesiune suplimentară de restanțe pentru anul universitar 2017-2018. Mai jos puteți vizualiza programarea restanțelor pe cele două departamente ale facultății noastre.

DEPARTAMENTUL IFS

DEPARTAMENTUL TEOLOGIE

 
Număr de locuri disponibile la buget:
ISTORIE - 0
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 6
FILOSOFIE - 4
SOCIOLOGIE / RESURSE UMANE - 10
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - 8
ARTĂ SACRĂ - 0
 
Etapa I
6-17 august 2018 - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
18 august - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
18 august - afișarea rezultatelor
 
Etapa a II-a
20-31 august 2018 - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
1 septembrie - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
1 septembrie - afișarea rezultatelor
 
Etapa a III-a
3-15 septembrie - înscrieri pentru toate facultățile unde sunt locuri disponibile (la sediul central al Universității, Strada Domnească, nr. 47)
 
16 septembrie - desfășurarea probelor eliminatorii de concurs (pentru Facultatea de Arte și Facultatea de Educație fizică și Sport)
 
17 septembrie - redistribuiri și afișarea rezultatelor