Depunerea actelor va avea loc în perioada 18 – 21.03. 2019  la secretariatul facultății (camera AS 007), în timpul programului cu publicul.

Dosarul pentru acordarea bursei sociale poate fi vizualizat AICI

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE PERFORMANŢĂ

- Participarea la Sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută),

- Participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru),

- Publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu),

- Publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol),  

- Prelucrarea statistica a datelor, aplicarea chestionare (3 pct./cercetare),

- Membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect),

- Membru  în colectiv de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)

- Rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I,II,III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.),

- Implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect),

- Activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.),

- Pentru alte activităţi comisia de acordare a burselor, va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.

Perioada evaluată este anul universitar anterior.

Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.

La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.

 

Decan,

Prof. dr. Ion CORDONEANU

Stimați studenți, puteți vizualiza AICI programarea examenelor din sesiunea semestrului I a anului universitar în curs, de la toate specializările facultății noastre,licență și master.