Print

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET în anul universitar 2019/2020, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I  de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de master

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare TAXĂ în anul universitar 2019/2020, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I  de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de master

Procedura privind înscrierea în anul universitar 2019/2020, a studenților din anii II-VI  la forma de finanțare BUGET, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I  de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de master

Procedura privind înscrierea în anul universitar 2019/2020, a studenților din anii II-VI  la forma de finanțare TAXA, forma de învățământ cu frecvență, ciclul I  de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de master

Anunț important încasarea taxelor de școlarizare, tranșa I de 50%

Program încasare taxă de școlarizare

Graficul încasării pe facultăți a taxelor de școlarizare și înmatriculare pentru anul universitar 2019/2020

Informații privind cazarea studenților în cămine