Print

În perioada 2 – 3 septembrie 2019, studenţii din anii terminali pot susţine restanţe, pe bază de cerere depusă la secretariatul facultăţii, la cel mult 4 examene.