20.06 - 24.06: depunerea dosarelor de concurs (secretariatul facultatii, pana in ora 16.00);
25.06: evaluarea dosarelor si anuntarea ierarhiei (pe site-ul facultatii, ora 14 cel tarziu si pe emailul candidatilor) de catre comisia (propusa mai jos) numita prin Hotararea Consiliului Facultatii;
26.06 - 27.07 (ora 14.00, cel tarziu): depunerea contestatiilor;
27.06: comisia de contestatii se intruneste pentru analiza la ora 14.00; anuntarea rezultatelor definitive - ora 16.00;
28.06: Consiliul Facultatii avizeaza (prin vot electronic) decizia definitiva a comisiei de evaluare (daca nu sunt contestatii) / a comisiei de contestatii (in urma analizei contestatiilor depuse).
 
Comisia de evaluare a dosarelor pentru obtinerea gradatiei de merit:
presedinte: prof. dr. Ion Cordoneanu
membru: lect. dr. Decebal Nedu
membru: lect. dr. pr. Costel Toma