Depunerea actelor va avea loc în perioada 18 – 21.03. 2019  la secretariatul facultății (camera AS 007), în timpul programului cu publicul.

Dosarul pentru acordarea bursei sociale poate fi vizualizat AICI

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE PERFORMANŢĂ

- Participarea la Sesiuni de comunicare a lucrărilor ştiinţifice studenţeşti (3 pct./lucrare susţinută),

- Participare la cercuri ştiinţifice studenţeşti (2 pct./semestru),

- Publicaţii în reviste ştiinţifice (5 pct./studiu),

- Publicaţii în reviste de cultură (3 pct./articol),  

- Prelucrarea statistica a datelor, aplicarea chestionare (3 pct./cercetare),

- Membru în proiecte de cercetare (5 pct./proiect),

- Membru  în colectiv de redacţie al unei publicaţii de profil (3 pct.)

- Rezultate obţinute la concursuri ştiinţifice studenţeşti (premiul I,II,III – 5 pct.; mențiune - 3 pct.),

- Implicarea în activităţi cu impact socio-cultural, în cadrul unor ONG-uri, asociaţii etc. (3 pct./proiect),

- Activitate pe şantiere arheologice (în afara practicii anuale din planul de învăţământ) (3 pct.),

- Pentru alte activităţi comisia de acordare a burselor, va stabili punctajul conform documentelor depuse la dosar.

Perioada evaluată este anul universitar anterior.

Ponderea activităţilor extradidactice reprezintă 50% din punctajul final.

La dosarul de concurs se vor ataşa documente care certifică îndeplinirea criteriilor solicitate de facultate.

 

Decan,

Prof. dr. Ion CORDONEANU