Centre de cercetare

 

Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară "Sf Trei Ierarhi", Galați

1.Date de identificare

Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (C.C.T.O.I.)
Pagina web: www.fift.ugal.ro/cctoi
Adresă: Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Departamentul de Teologie (sala AS 006), str. Domnească nr. 111, Galaţi 800201, România
Telefon: 0336.130194
Fax: 0236.472101
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Scurtă prezentare

Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară se înființează în cadrul Departamentului de Teologie al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, pentru a continua tradiția Centrului de Studii Interdisciplinare ”Sfântul Ioan Damaschin”, înființat în anul 2010 și care, din motive obiective, nu poate fi acreditat.

2.1. Domeniul Științe umaniste și Arte / ramura Teologie Ortodoxă

2.2. a. Principalele domenii de cercetare sunt: Teologie Ortodoxă comparată, Spiritualitate bizantină, Istoria Bisericii Creștine, Istorie bisericească la Dunărea de Jos, Iconografie, Studii religioase comparative, Filosofie creștină, Sociologia Religiilor, Bioetică

2.2. b. domeniile secundare de cercetare sunt:
- viața bisericească în protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de la înființarea acestora și până în prezent;
- personalități ale vieții bisericești din Arhiepiscopia Dunării de Jos – ierarhi, preoți, cântăreți;
- patrimoniul bisericesc din Arhiepiscopia Dunării de Jos și conservarea acestuia;
- ierarhii Dunării de jos – activitatea administativ-gospodărească, teologică, culturală, social-filantropică, misionară;
- învățământ și educație în Imperiul Bizantin;
- cultura bizantină și influențele acesteia în Apusul creștin;
- cultura bizantină și influențele acesteia în Răsăritul Ortodox;
- icoana bizantină, între canonul ortodoxiei și influențele Renașterii;
- cult și cultură în spațiul sud-est european și în România;
- monahismul studit;
- Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului.

2.2. c. servicii
Cadrele didactice ale Departamentului de Teologie, în calitate de membri titulari, pot oferi consultanță în domeniul Teologiei, în discipline precum Istoria Bisericii(Pr. prof. univ. dr. Ionel Ene, Pr. conf. univ. dr. Dorin-Gabriel Pandele, corp M, sala AS 006), al Liturgicii ortodoxe(Pr. lect. univ. dr. Lucian Petroaia corp M, sala AS 100), al Bioeticii(Pr. prof. univ. dr. Leontin Popescu corp M, sala AS 100), al Artei Sacre, în discipline precum iconografie/iconologie(Pr. conf. univ. dr. Cristian Gagu, corp M, sala AS 006), în cel al Asistenței sociale, în cercetarea fenomenului religios din punct de vedere sociologic(Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Soare, corp M, sala AS 100), își pot oferi expertiza pentru traducerea textelor din limbile greacă și latină(Lect. univ. dr. Gina Luminița Scarlat, Sala arhiepiscop Antim Nica - Pinacoteca, Arhiepiscopia Dunării de Jos).
De asemenea, este vizată acordarea de asistenţă de specialitate în constituirea şi funcţionarea unor organizaţii non-profit ce au ca obiectiv asistența socială; în implementarea rezultatelor cercetării; în asigurarea documentării studenţilor și masteranzilor în activitatea de practică desfăşurată în domeniul catehizării, didacticii religiei, a activităților cultural-educative, etc., și, nu în ultimul rând, implicarea în activităţile de învăţământ postuniversitar.

 

3.    Structura de conducerea a centrului

Structura de conducere a centrului la momentul solicitării acreditării și ierarhizării este următoarea:

3.1.    Director Centru
-    Pr.conf.univ.dr.Cristian Gagu

3.2.    Consiliul de conducere:
-    Pr. conf. dr. Cristian GAGU – director
-    Pr. conf. dr. Dorin- Gabriel PANDELE – director adjunct
-    Pr. lect. dr. Costel TOMA - secretar

3.3.    Consiliul Științific:   
-    Î.P.S. prof. dr.Casian CRĂCIUN – președinte onorific
-    Pr. conf. dr. Cristian GAGU – (director), președintele consiliului
-    Pr. conf. dr. Dorin- Gabriel PANDELE – (director adjunct)
-    Pr. prof. dr. Ionel ENE – coordonator secție Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos
-    Lect. dr. Gina SCARLAT -  coordonator secție Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est European