Print

 Tematica și bibliografia de admitere în Ciclul II - studii universitare de masterat


  1. Domeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)

 Programul de studii: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

 

Structura proiectului de cercetare:

 

Tematică:

 

Bibliografie:

  1. Domeniul Teologie

Programul de studii: Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

 

Structura proiectului de cercetare:

 

Evaluarea proiectului are în vedere calitatea obiectivelor sus menţionate.

 

Tematică recomandată:

 

Bibliografie:

 

 

 

D e c a n,

Prof.dr. Ion CORDONEANU